Cùng Gặp Gỡ LEAN PM School - Nhà Tài Trợ Bạc của GDG DevFest HCMC 2021

LEAN PM School được khai sinh để trở thành một phần trong sự phát triển bền vững của nhóm ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Chúng tôi làm điều đó bằng cách giúp các bạn trẻ tự tin xây dựng sự nghiệp quản lý từ sớm. Và chúng tôi hỗ trợ các công ty khởi nghiệp vừa và nhỏ tập trung nỗ lực vào việc hiện thực hóa sản phẩm, thay vì các bài toán về quản lý.

Tầm quan trọng của việc định hướng và phát triển nghiệp vụ quản lý

Việc định hướng rõ ràng và sẵn sàng phát triển nghề nghiệp quản lý từ những ngày đầu giúp đảm bảo giá trị và tiềm năng của bản thân trên thị trường.

Hiểu rõ điều đó, LEAN PM School hỗ trợ các bạn trẻ chuẩn bị tư duy và kỹ năng để các bạn phát huy hết năng lực của bản thân. Một đội ngũ nhân viên có khả năng ra quyết định độc lập theo mục tiêu chung đóng góp rất lớn vào sự thành công của của các công ty khởi nghiệp.

Một buổi học được tổ chức trực tuyến

Với tầm nhìn kinh nghiệm của mình, LEAN PM School giúp xây dựng qui trình làm việc, văn hóa doanh nghiệp và các tập kỹ năng của nhân viên nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất của các đội nhóm thông qua tư duy tinh gọn, hướng tiếp cận con người và hướng tiếp cận chiến lược.

Để tìm hiểu thêm thông tin về LEAN PM School, bạn có thể truy cập https://leanpmschool.vn/

© Google Developer Festival 2021