Cùng Gặp Gỡ Dwarves Foundation - Nhà Tài Trợ Đồng của GDG DevFest HCMC 2021

Dwarves Foundation là công ty công nghệ với sứ mệnh giải quyết các vấn đề về kinh doanh bằng các giải pháp công nghệ tối ưu.

Được thành lập vào năm 2015, chúng tôi giúp các công ty xây dựng các sản phẩm, phần mềm chất lượng, cung cấp dịch vụ nhân sự và đầu tư vào những công ty tiên phong mang lại giá trị cho cộng đồng.

Chúng tôi đang tiến gần hơn đến một công ty tập trung vào nghiên cứu, với niềm tin vững chắc công nghệ là tương lai của thế giới.

© Google Developer Festival 2021